Luxury Apartment at the Cherrywood, Dennis Pritt Road, Kilimani, Nairobi